bacharach jeposkytovateȱomčistýchtechnologickýchriebikáciuúnikov普利拿普利堡,na sledovanie chladiva,prístrojenaanalýzuspaovania aemisiíaalýzuvysokočistéhokyslíkovéhoplynu vkomerčnýchapriemyselnýchaplikáciáchapriemyselnýchaplikáciách。巴哈拉赫Vďakatýmtoproduktom SUkúrenie,vetranie,klimatizácia,chladenie(HVAC-R)一个spracovateľskýpriemyselbezpečnejšie,čistejšie一个energetickyefektívnejšie,COumožňujezákazníkomzvyšovaťproduktivitu,znižovaťnáklady一个chrániťživoty一个životnéprostredie。

NášVíbeh.

Zistite VIVC oBacharachhistóriaInováciísvivciaako 100 rokmi detekcie plynov prebezpečnosťaživotnéprostredie。

质量保证

在Bacharach,Myslíme到SNašimiKvalitnýmiPrístrojminadekciuplynovvážne,Informácieocertifikáciináj​​detetu。

Kariéra.

HľadáteKariéruv oversi detekcie plynov sciežomzlepšićsúladsbezpečnosťou?VIVCInformáciísaozvietevnašejsekciikariéry。

TlačovéStredisko.

chcete sistiahnuťa bacharachtlačovásprávaalebo bacharachpríručkua pokyny preznačku,纳韦斯塔·斯蒂斯科斯特雷斯科。