Bacharach Prenosní a pevní distribútori alebo zástupcovia producduktov

Prenosne nastroje

Pre analyzátory spaľovania a emisií a detektory únikov, ultrazvukové detektory, prenosné detektory chladiva v Spojených štátoch a medzinárodne。

Pevné检测一个监控

Pokiaľ ide o pevné detektory plynov a súlad s bezpečnosťou, monitorujú systémy včasného varovania na zníženie emisií a priemyselné detektory plynov v USA a na medzinárodnej úrovni。

Neutronické analyzátory a identifikátory plynu, distribútori a zástupcovia

Analyzatory chladiva

Pre analyzátory chladiva identifikátory používané v automobilovom priemysle, Pre colných a pohraničných úradníkov a Pre profesionálov HVAC / R, Pre USA a medzinárodných distribútorov。

Analyzátory kyslíka a plynu

Pre proesory a analyzátory kyslíka vysokej čistoty, detektory environmentálnych plynov, systémy úpravy vzoriek a inertizačné kontrolné systémy, Pre zástupcov USA a medzinárodných spoločností。