Bacharach Inc.(“NAS”,“我的”Lub“Nasz”)UżYWAPLIKOWCookie W Witrynie //www.chuliantianxia.com(“usługa”)。Korzystajączserwisuwyrażaszzgodùnawykorzystywanieplików饼干。

Nasza Politykaplików饼干wyjaśnia,czym SA pliki饼干,W JAKIsposóbkorzystamyžplików饼干,W JAKIsposóbosoby trzecie,Zktórymimożemywspółpracować,莫高wykorzystywaćpliki饼干W¯¯Serwisie,Twoje wyborydotycząceplików饼干我dalsze informacje呐TEMATplików饼干。

co tosąplikicookie

Pliki Cookie到Małe碎片tekstuwysyłanedoprzeglądarkineumentowjprzezodwiedzanýtronìneumentowō。Plik cookie Jest Przechowywany WPRZEGLİDARCEInternetowj iUmośliwiaUsługieLubOsobie Trzeciej Rozpoznanie Ciebie IUłatwienieKolejnejWizyty,Serwis Bardziej Przydatny。

pliki cookiemogąbyć“trwałymi”lub“sesyjnymi”plikami cookie。trwałeplikicookiepozostająna komputerze osobistyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyum poprizjściuw tryb离线,一个sesyjne pliki cookie s husuwane pozamknięciuprozglądarkineumentowj。

W JakiSposóbBacharachInc.używaPlikówCookie

Gdy Korzystasz Zusługiiuzyskujeszdo niejdostīp,możemyuieścićw2jejprzeglądarcewieleplikówcookie。

Uōywamyplikówcookie donastȱpujīcychcelów:

  • Abywłęczyćniektórefunkcjeusługi
  • AbyZapewnićAnalitykę.

uğywamyzarównosesyjnych,jak itrwałychplikówcookie w serwisieiużywamyróżnychrodzajówplikówcookie do uruchamianiausługi:

  • niezbīdnepliki cookie- Moëemyużywaćniezbędnychplikówcookie do uwierzytelniaiauğytkownikówizapieganianieuczciwemu Korzystaniuzkontużytkowników
  • Analityczne pliki cookie- MoëemyużywaćAnalityCznychPlikówcookie Do ledzenia Informacji O Spossobie Korzystania ZUsługiMyMogliWprowadzaćulepszenia。MożemyRównieżWykorzystywaćAnalityczne Pliki Cookie做测试罗马尼亚Novicych Reklam,Stron,Funkcji Lub Nowych FunkcjiUsługi,AbyZobaczyë,JakReaGujīnanie NasiUëytkownicy。

Pliki Cookie Stron Trizecich

oprócznaszychwłasnychplikówcookie,moïemyrównieżwykorzystywaćróżneplikicookie stron trizecich w celu gamortowania statystykuğytkowaniausługi,dostarczania reklami ramach izapośrednictwemusługiitak dalej。

Jakie Masz WyboryDotyczącePlików饼干

jeślichceszzuliki pliki cookie lubpoinstruowaȱprozeglȱdarkȱneumentowȱousunięciulub odrzuceniuplikówcookie,odwiedźstrony pomocy swojejprazlīdarki。

Pamiętajjednak,żejeśliusunieszciasteczka lubodmówiszinakceptacji,możeszniebyćwtanie korzysta z z Wszystkich Zhzeystkich Przez Nas Funkcji,Može聂·佩斯·斯坦尼ZapisaćPropertencji,一个NiektóreznaszychstronMogąniewyīwietlaćsiępoprawnie。

w przypadkuprzeglądarkineumentowj铬ondwiedźstronęTęstronęod google

w przypadkuprzeglądarkineuteowejinternet explorerodwiedȱTa Strona Formy Microsoft

w przypadkuprzeglądarkineumentowejfirefoxodwiedȱta strona z mozilli

wprizeglądarcesafariodwiedźstronęta strona op苹果

w przypadkukażdejinnejprzeglądarkineutewejodwiedȱoficjalne stronyprzeglȱdarki。

gdziemożnaznaleźćwięcejfiginalacjina tematplikówcookie

Moëeszdowiedziećsięwięcejo plikach cookie nanastȱpującychstronachornetycychosóbtrizecich:

Allaboutcookies.

Inicjatywa Na Rzecz Reklamy Sieciowej

Powrót做Gór